Počela izrada Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara

U periodu od 11. do 13. marta 2024. godine TOC je u Sokobanji organizovao radionicu za pisanje Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara.

Cilj radionice bio je da Radna grupa za izradu Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara započne proces izrade ovog važnog dokumenta.

U okviru projekta Terenski rad u zajednici, važna komponenta projekta bilo je i zagovaranje kod Gradske uprave Zaječar da u partnerstvu radimo na pokretanju postupka izrade strategije socijalne zaštite Grada Zaječara. Najpre je Gradska uprava Zaječar formirala Radnu grupu sačinjenu od relevantnih instucija i oganizacija koje rade u sistemu socijalne zaštite ili rade sa korisnicima socijalnih usluga na lokalu.

Nakon toga usledili su sastanci i radionica u okviru kojih je Radna grupa započela izradu ovog važnog planskog dokumenta kakav je Strategija socijalne politike Grada Zaječara.

Tokom 3 dana radionice, radna grupa je radila na definisanju ciljnih grupa koje bi trebalo da obuhvati Strategije, kao i na definisanju potreba, ali i raspoloževih i potrebnih resursa kada je u pitanju socijalna zaštita. Takođe, tokom radionice rađeno
je i na izradi SWOT analize, te prepoznavanju snaga, slabosti, pretnji i mogućnosti u Zaječaru, kada je u pitanju socijalna politika i svi njeni akteri i usluge u Zaječaru. Nakon ove analize, radna grupa se fokusirala na definisanje strateških ciljeva, ali mera koje će
proizaći iz tih strateških ciljeva i biti sastavni deo buduće Strategije razvoja socijalne politike grada Zaječara. U okviru rada radne grupe tokom radionice radilo se i na izlistavanju potrencijalnih aktivnosti koje bi kroz akcioni plan bile sastavni deo ovog
važnog planskog dokumenta.

Nakon što radna grupa finalizuje nacrt dokumenta Strategije za razvoj socijalne politike Grada Zaječara, ovaj dokument će biti priložen i građanima na uvid kroz javnu raspravu, u okviru koje i sve zainteresovane strane mogu dati komentare na dokument
ukoliko smatraju da nešto u njemu nedostaje. O ovom procesu građani će biti infromisani i kroz TOC-ove kanale komunikacije, sajt i društvene mreže TOC-a, a biće obavešteni i mediji kako bi informacija došla do što većeg broja zainteresovanih
građana.

Strategija razvoja socijalne politike Grada Zaječara deo je zagovaračkog procesa koji TOC radi u okviru programa Terenski rad u zajednici, a koji TOC i realizuje u partnerstvu sa Gradom Zaječarom.
 
Projekat „Terenski rad u zajednici“ finansira Evropska unija preko programa EUpro plus.

Prethodni članci