Počeo javni uvid u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije, u ime Gradova Zaječar i Bor i Opština Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac, obaveštava javnost da je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu izradio nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac.

Javni uvid u sadržinu Izveštaja može se izvršiti na sajtu RARIS-a https://www.raris.org/index.php/javni-uvid-u-izvestaj tokom 30 dana, najkasnije do 18. jula. Tokom trajanja javnog uvida zainteresovana javnost može pismeno dostaviti mišljenje o nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac, na adresu: Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije – RARIS, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar ili putem mejla office@raris.org.

Prethodni članci