„Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“

Stalna konferencija gradova i opština Savez gradova i opština Srbije, u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, raspisala je konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi koji je za novinare lokalnih, regionalnih ili nacionalnih medija otvoren od 1. aprila do 15. oktobra. Teme konkursa su: evrointegracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou. Raspisivanjem ovog konkursa Savez gradova i opština Srbije želi da istakne važnost i ulogu lokalnih vlasti u ovim oblastima, a u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pružaju građanima.

Prethodni članci

Leave a Comment