„Politički plakati i izborni materijal između dva svetska rata“

U petak 30.avgusta u 11 sati u galeriji Todorčetovog konaka otvara se izložba „Politički  plakati i izborni  materijal između  dva svetska rata“. Posetioci izložbe, koju priređuje Istorijski arhiv Negotina, imaće priliku da vide kako se u Negotinskoj krajini između dva velika rata vodila politička propaganda. Na političkim plakatima tog vremena istaknute su crno-bele karikature političara i jasne i direktne verbalne poruke. Zanimljivo je da, za razliku od današnjih, tekstovi na plakatima nisu bili afirmativni, već su upućivali na to ko je neprijatelj  i zbog čega za njega ne bi trebalo glasati. Retke su bile stranke  koje su preko  plakata predstavljale  predizborni program stranke, što se na njima može i videti. Politički plakat u ozbiljnijoj formi u Srbiju su doneli  Nemci  tokom okupacije u Drugom svetskom ratu.

Prethodni članci

Leave a Comment