Ponašanje poljoprivrednih proizvođača u vreme vanrednih okolnosti

Poljoprivredni proizvođači koji do sada nisu podneli zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u biljnoj proizvodnji, ne moraju ići u Upravu za trezor i podnositi zahtev lično, ukoliko su svoje pravo ostvarili u prošloj godini.
S obzirom na novonastalu situaciju, iz Uprave za agrarna plaćanja najavljuju automatsku isplatu od 5200 dinara po hektaru na namenske račune poljoprivrednih gazdinstava, odnosno na osnovu zahteva iz 2019. godine.
Proizvođači koji su po prvi put stekli u ovoj godini pravo ostvarivanja podsticaja po hektaru za biljnu proizvodnju mogu svoje osnovne podatke poslati ma mejl uap.kabinet@minpolj.gov.rs.
Za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, ove godine namenila je blizu 10 milijardi dinara, a do sada je isplaćeno 5 i po milijardi dinara za oko 175 hiljada proizvođača.
Svake godine oko 280 hiljada poljoprivrednih proizvođača iskoristi svoje pravo na podsticaje po hektaru.
Ukoliko poljoprivredni proizvođači sa područja zaječarskog okruga imaju potrebu da u vreme zabrane kretanja, obavljaju neophodne radove u polju, poput zaštite kultura od mraza, od 20 sati uveče do 5 ujutru, dužni su da podnesu zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja, na mejl agromere@registar-uzb.rs, ili prijave aktivnost na telefon 0648818486.
U prijavi je potrebno navesti adekvatne podatke: ime i prezime, broj lične karte, prebivalište, lokaciju na kojoj će proizvođač obavljati radove u vreme zabrane kretanja, od 20sati uveče do 5 ujutru, broj poljoprivrednog gazdinstva, kao i vreme i dan kada će se obavljati agrotehničke mere. Dozvola kretanja važi isključivo za navedeni dan u vreme od 20 sati uveče do 5 sati ujutru.
Podnošenje zahteva važi i za pčelare kada treba da obiđu svoje pčelinjake i sprovode neophodne aktivnosti.Vreme za odgovor na podneti zahtev Uprave za zaštitu bilja je 48 sati.
PSSS ZAJECAR
AGROZNANJE DOO ZAJECAR Slavica Dželatović

Prethodni članci