Potpisan ugovor između Narodnog pozorišta Timočke Krajine i Centra za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja

U Gradskoj upravi u Zaječaru potpisan je ugovor o sa-osnivanju Međunarodne filozofske škole FELIKS ROMULIANA između Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centra za kulturu „Zoran Radmilović“ iz Zaječara i Centra za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja. Kako je istakao direktor ustanove „Zoran Radmilović“ Vladimir Đuričić , do sada nije bilo  zvaničnog dokumenta o osnivanju  škole i ovo je prvi put da se potpisuje takav ugovor iako je filozofska škola radila u 2 navrata : od 1993-1999.godine i od 2006.do 2017.godine. Prvi put će škola imati osnivačke akte, ugovor i pravnilnik o radu. Cilj je da se obezbede takvi uslovi da škola ne zavisi od društvenih previranja i želje pojedinaca i da se ova divna ideja realizuje bez obzira na personalna rešenja bilo u filozofskom centru , u ustanovi „Zoran Radmilović“ ili u Gradu Zaječaru.
Dugogodišnji  direktor  Filozofske škole Slobodan Divjak podsetio je na obnavljanje rada Filozofske škole 2006 godine,  kada je grupa filozofa iz Beograda među kojima je bio i on ideju o obnavljanju škole iznela tadašnjem  i sadašnjem  gradonačelniku Bošku Ničiću, koji je svesrdno podržao. Divjak je izrazio zahvalnost gradonačeniku Ničiću jer je godinama podržavao rad filozofske škole.
Škola je jedinstvena jer  su njeni polaznici bili  studenti iz svih glavnih Univerzitetskih centara u Srbiji. Ona je bila najposećenija škola ovog tipa koju su osim studenata pohađali i profesori filozofije u srednjim školama i organizovali seminare unutar nje. Od predavača kroz ovu školu prošli su gotovo svi naši istaknuti teoretičari, a bilo je i stranih gostiju. Teme nisu bile čisto akademske, teoretske , već su nalazile spoj  između teorije i života. On je izrazio nadu da će škola postati regionalna i da će se u njoj uspostaviti dijalog između naših teoretičara i onih iz inostranstva, jer je  samo dijalog sredstvo razvoja filozofske teorije, naglasio je Slobodan Divjak.
Direktor  Centra za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja prof dr Milenko Bodin je istakao da je za njega izuzetna čast da postane direktor filozofske škole, u čijem radu je ranije učestvovao kao zamenik direktora . Ovo je primer kako jedna gradska uprava i njeni predstavnici iz oblasti kulture i jedna vrta intelektualne  sredine kao što je filozofski centar mogu da nađu ne samo zajednički interes već i da prepoznaju nešto što predstavlja nacionalni značaj. Ova škola naime reprezentuje ne samo Zaječar i Timočku Krajinu već i Srbiju, jer je odavno prešla njene granice.
Kako je ugovorom precizirano , grad će plaćati samo smeštaj, ishranu i prevoz registrovanih učesnika , kao i štampanje zbornika radova sa filozofske škole  ali ne i honorare predavača i druge troškove, kako je bilo ranije. Filozofski centar će nastojati da obezbedi sponzore,  kao iz zemlje tako i iz inoistranstva koji bi bili voljni da pomognu rad škole. Održavanje Međunarodne filozofske škole FELIKS ROMULIANA  planirano je krajem avgusta i trajaće tri do pet dana, zavisno od broja učesnika.

Prethodni članci