Poziv Savetima mesnih zajednica sa teritorije grada Zaječara za učešće u programu podrške za jačanje učešća građana, izradu finansijskih planova i programa razvoja mesnih zajednica

Grad Zaječar učestvuje u projektu „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana”, koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi HELVETAS Swiss Intercooperation. Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta, koja se istovremeno sprovodi u 15 gradova i opština, jeste pružanje podrške mesnim zajednicama da povećaju učešće građana, unaprede finansijsko planiranje i izrade svoje programe razvoja.

Odabrani saveti mesnih zajednica će dobiti stručnu podršku u periodu od 1. novembra 2022. do 31. decembra 2024. Podrška obuhvata rad sa predstavnicima saveta mesnih zajednica na godišnjim grupnim sastancima, izradu i predstavljanje priručnika, kao i kroz ukupno 18 sastanaka sa predstavnicima svake mesne zajednice.

Mesne zajednice, koje budu uključene u ovaj program, na ovaj način će dobiti priliku da poboljšaju svoje akte, da razviju nove i unaprede postojeće vidove saradnje sa građanima, i da tako omoguće da se potrebe građana i mesne zajednice u celini bolje prepoznaju u budžetu i planskim dokumentima našeg grada.

Priliku da dobiju ovu podršku imaju dve mesne zajednice, koje će biti odabrane na osnovu iskazanih potreba, volje i spremnosti za saradnju. Ukoliko se na poziv javi više saveta mesnih zajednica, odabir će izvršiti Radni tim za izradu, sprovođenje i praćenje Plana aktivnosti za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava iz sopstvenog budžeta na teritoriji grada Zaječara za period od 2022-2025 godine u saradnji sa HELVETAS Swiss Intercooperation i angažovanim ekspertima. U slučaju više prijavljenih prioritet će biti dat mesnim zajednicama iz seoskih i prigradskih područja.

Rok za prijavu je srede, 5. oktobra 2022.

Prijavni formular se može popuniti elektronski i dostaviti elektronskom poštom, isključivo sa službene adrese za elektronsku poštu koju koristi Savet mesne zajednice, na adresu office.ler@zajecar.info. Prijavni formular se može dostaviti i u štampanom obliku, na adresu Gradska uprava Zaječar, Trg oslobođenja broj 1, Kancelarija za LER , u kom slučaju treba da bude potpisan od predsednika Saveta mesne zajednice ili drugog člana Saveta mesne zajednice kada predsednik nije izabran.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci