Predavanje iz oblasti voćarstva i zaštite bilja u Knjaževcu

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u saradnji sa Agencijom za razvoj opštine Knjaževac organizuje u subotu 22.februara ove godine u Domu kulture predavanje iz oblasti voćarstva i zaštite bilja. Predavanje obuhvata sledeće teme: Voćarstvo Srbije danas,Tehnologija gajenja višnje, šljive i dunje, Bolesti sadnog materjala voćaka i vinove loze, Najznačajnije bolesti višnje šljive i dunje. Predavači su Prof. Dr Mihajlo Nikolić Poljoprivredni fakultet Beograd redovni profesor na katedri za voćarstvo, Prof. Dr Aleksa Obradović  Poljoprivredni fakultet Beograd redovni profesor na katedri za fitopatologiju.Predavanje je namenjeno pre svega korisnicima subvencija za razvoj voćarstva u 2012-2013 godini kao i svim zainteresovanim građanima opštine Knjaževac. Početak je u 16.00 časova a ulaz je slobodan.

Prethodni članci

Leave a Comment