Predstavljen program komasacije u Radujevcu

Predstavnici Nemačke organizacija za tehničku saradnju (GIZ) predstavili su program za pilot projekat komasacije zemljišta u Radujevcu na površini od 300 hektara i zvanično ga uručili mr Milanu Urukoviću, predsedniku Opštine Negotin. Opština Negotin je jedna od 7 u jugoistočnoj Srbiji u kojoj GIZ u okviru projekta “Ruralni razvoj – efikasno upravljanje zemljištem” realizuje pilot projekte komasacije zemljišta vredan 50.000 evra. Program komasacije u Radujevcu, predstavnicima opštine Negotin koji će biiti direktno angažovani na realizaciji ovog projekta, predstavili su međunarodni eksperti i predstavnici GIZ-a.

Prethodni članci

Leave a Comment