Prekograničnom saradnjom do bolje turističke ponude

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS u saradnji sa rumunskom asocijacijom za transfer tehnologija i inovacije, filijala Mehedinci – AROTT realizuje projekat ’’Carpathians Connects’’. ’’Carpathians Connects’’ predstavlja podršku razvoju turističkih potencijala i bolje turističke ponude u prekograničnoj oblasti Srbije i Rumunije. U cilju unapređenja razvoja turističke ponude, izrađena je studija koja predstavlja analizu stanja planinskog turizma u Srpsko – Rumunskoj prekograničnoj oblasti Karpata. Rezultati studije, pregled stanja i mogućnosti razvoja turističkih potencijala ove oblasti, predstavljeni su zainteresovanim stranama iz Srbije i Rumunije na konferenciji u Kladovu. Studiju ’’Stanje planinskog turizma u Srpsko – Rumunskoj prekograničnoj oblasti Karpata’’ i više informacija o ’’Carpathians Connects’’ možete pročitati na sajtu www.carpathiansconnects.com Korisnici projekta u istočnoj Srbiji su opštine Borskog okruga a u Rumuniji okrug Karas Severin i Mehedinci.

Prethodni članci