Promocija časopisa “Buktinja“

Juče je u Pozorišnom muzeju u Zaječaru održana promocija časopisa za književnost, umetnost i kulturu „Buktinja „.

Za ovaj dvobroj časopisa se može reći da je delom posvećen književniku, pesniku, članu Srpskog PEN-kluba, prevodilocu – onom koji je spajao najmanje dve kulture, rumunsku i srpsku, akademiku Adamu Puslojiću, koji je bio uz časopis Buktinja od njegovih prvih brojeva.

O samom Adamu Puslojiću u časopisu pišu: Vlasta Mladenović, Višeslav Živanović, Radomir Andrić, Boris Lazić, Florijan Silišteanu, Miodrag Zlatković, Aca Kožokić, Rade Šupić, pored čijih tekstova se u časopisu nalaze izabrane poslednje pesme koje je Adam napisao.

Rubrika Raskovnik, se u časopisu bavi savremenom poezijom sledećih autora: Sekule Šarića, Radojke Nikić Milinović, Darka Cvijetića, Branislava Dimitrijevića, Borisa Kvaternika, Mensura Ćatića, Nebojše Lapčevića, Zorice Baburski, Luke Neškovića i Branislava Solomuna.

Zublja je deo u časopisu posvećen prozi koju u ovom dvobroju ispisuju: Dimitrije Bukvić, Eva Ristić, Miroslav Todorović, Dejan Mak, Miodrag Kojadinović.

Jedan od kurioziteta su svakako i prevodi. U rubrici Sveti dim, s danskog jezika, Predrag Crnković prevodi prozu Jens Martina Eriksena, dok s makedonskog , Marica Grozdanović Milošević prevodi prozu Ljiljane Pandevne.

Sublimacija, esejistički deo, donosi tekstove Dragana Markovića o pesničkoj knjizi Marije Kovačević, Slađane Milenković o zbirci pesama Srđana Maleševića, Sandre Ristić Stojanović o Budućnosti umetnosti, Viktora Radina o pokretu Metafora, dok Marko Vasić ispisuje esej o “ Danteovim iskrama u Tolikonovom legendarijumu.

Na samom kraju časopisa je prenet tekst Gorana Gocića o Živojinu Pavloviću iz knjige, „Kino poeta velikog crnila“.

Na koricama kao i unutar časopisa se nalaze fotografije iz lične arhive Adama Puslojića.

Delo Adama Puslojića je još uvek nemerljivo i kolosalno i ovo je jedan skromni pokušaj da mu se odužimo i osvetlimo njegovo delo na tragu novih čitanja, takođe se zahvaljujemo i dr Mariji Puslojić kći Adamovoj na podršci oko pripreme ovog broja časopisa “ Buktinja“, : izjavio je glavni i odgovorni urednik časopisa Saša Skalušević Skala.

Prethodni članci