Prva revizija Lokalnog ekološkog akcionog plana u Srbiji

Prva revizija Lokalnog ekološkog akcionog plana u Srbiji iz 2003-će godine urađena je u Boru. Plan predstavlja osnovu za rešenje svih ekoloških problema u gradu i okolini sa predlogom mera u naredom desetogodišnjem periodu. Radio ga je tim stručnjaka, pod okriljem Tehničkog fakulteta u Boru koji je bio nosilac posla. Dokument je u skladu sa međunarodnim standardima i normama i važećim ekološkim zakonima u Srbiji.

Prethodni članci

Leave a Comment