Prvi čas nastave Vlaškog govora

U Osnovnoj školi „Petar Radovanović“ u Zlotu održan je prvi čas nastave Vlaškog govora i nacionalne kulture. Za pohađanje ovog predmeta u Zlotu se opredelilo trideset učenika nižih razreda osnovne škole. Nastavu vlaškog govora, pokrenuo je i finansira Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine. Prvi čas Vlaškog govora i nacionalne kulture održan je u Osnovnoj školi „Petar Radovanović“ u Zlotu, a trideset učenika nižih razreda, koji su se opredelili za ovaj predmet, imaće priliku da se upoznaju sa osnovnim elementima Vlaškog govora i nacionalnih običaja Vlaha.

 

Prethodni članci

Leave a Comment