Prvi sastanak partnera projekta “Carpathian Connects”

Regionalna agencija za razvoj istoče Srbije – RARIS u saradnji sa Rumunskom asocijacijom za inovacije i transfer tehnologija Mehedinci realizuje projekat „Carpathians Connects”. Projekat se ralizuje u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Opšti cilj projekta je podrška razvoju lokalnom turističkom poslvanju i održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa kroz pružanje okvira, smernica i edukacija  za novi turistički proizvod prekograničnog planinskog turizma.

Projektom se žele prevazići prirodne i kulturne, geografske i jezičke barijere kako bi se granica pretvorila iz linije razdvajanja u mesto za komunikaciju i saradnju. Sasatanak će biti održan sutra i prekosutra, 6. i 7. decembra u RTB Klubu u Brestovačkoj Banji, sa početkom u 11 sati.

Prethodni članci

Leave a Comment