PU Zaječar i PU Bor: Počeo konkurs za upis novih polaznika za osnovnu policijsku obuku

Na teritoriji PU Zaječar počela pojačana akcija kontrole saobraćaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu se prijaviti do 11. avgusta, u policijskim stanicama po mestu prebivališta.

Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac.

Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Područje Policijske uprave u Zaječaru:

  • 10 polaznika za radno mesto policajca,
  • 3 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i
  • 5 polaznika za radno mesto graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Boru:

  • 9 polaznika za radno mesto policajca,
  • 3 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i
  • 4 polaznika za radno mesto graničnog policajca.

Prethodni članci