RARIS: Održan sastanak posvećen identifikaciji projektnih ideja i partnera za prekogranične projekte sa Bugarskom

U Zaječaru je održan sastanak posvećen identifikaciji projektnih ideja i partnera za prekogranične projekte sa Bugarskom, a na temu kulturnog nasleđa.

Sastanak je organizovan na inicijativu RARIS-a i Oblasne administracije Vidin i okupio je predstavnike pet muzeja sa najvećim brojem posetilaca u okruzima Bor, Zaječar i Vidin: Lepenski vir, Muzej Krajine, Narodni muzej „Zaječar“, Regionalni istorijski muzej „Vidin“ i Istorijski muzej „Belogradčik“, kao i više organizacija i institucija koje se bave kulturnim nasleđem i prekograničnom saradnjom. Ovih 5 muzeja godišnje poseti više od 310.000 posetilaca.

Učesnici sastanka su potpisali inicijativu za uspostavljanje Prekogranične platforme za kulturno nasleđe.

Prekogranična platforma za kulturno nasleđe treba da unapredi saradnju ključnih aktera na polju kulturnog nasleđa u prekograničnoj oblasti, u okruzima Bor, Zaječar i Vidin.

Iako prekogranični region ima velike sličnosti u tradiciji, istoriji i kulturi, saradnja se u prošlosti oslanjala na pojedinačne inicijative niskog ili srednjeg nivoa kvaliteta na ad-hoc osnovi. Zato je potrebno fokusirati se na uspostavljanje platforme za saradnju, koja će pružiti podršku institucijama kulture za uspostavljanje visokokvalitetnih kulturnih proizvoda i usluga u prioritetnim kulturnim sektorima.

Uspostavljanje Prekogranične platforme za saradnju sa fokusom na novi koncept kreiranja i razvoja kulturnih i kreativnih proizvoda i inicijativa će doprineti boljim rezultatima ključnih aktera na polju kulturnog nasleđa, kulture i kreativne industrije u prekograničnoj oblasti, u okruzima Bor, Zaječar i Vidin.

Na sastanku su nastavljeni dogovori o potencijalnim zajedničkim projektima kojima bi konkurisali na novom programu Prekogranične saradnje INTERREG IPA Srbija – Bugarska. Priprema ovog Programa je u završnoj fazi i prvi poziv za podnošenje projekata se očekuje krajem ove ili početkom naredne godine. Program Prekogranične saradnje INTERREG IPA Srbija – Bugarska će na raspolaganju imati oko 38 miliona eura bespovratnih sredstava, a podrška kulturnom nasleđu je jedan od prioriteta Programa.

Prethodni članci