Raspisan javni poziv za pomoć u ogrevu izbeglim i interno raseljenim licima u Zaječaru

Grad Zaječar raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dobijanje jednokratne pomoći u ogrevu namenjene izbeglim i interno raseljenim licima u Zaječaru.

Pravo na ovu pomoć mogu da ostvare lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • da imaju izbeglički status;
  • da su registrovana kao interno raseljena lica i da imaju boravište na teritoriji Grada Zaječara.

Pomoć se odobrava kao pomoć u ogrevu u maksimalnom ioznosu do 25.000 dinara po porodici. Namena o dodeli pomoći u ogrevu iz stava I je obezbeđenje osnovnih potreba u vidu ogreva za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica.

Pravo na pomoć u ogrevu imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći.

Rok za podnošenja zahteva je osam dana od dana objavljivanja Oglasa, do 19. decembra 2022.

Prijave za Javni poziv, sa potrebnom dokumentecijom, podnose se lično Gradski Informativno -uslužni centar Grada Zaječara ili preporučenom poštom na adresu:

”Jednokratna pomoć u ogrevu”, Gradska uprava grada Zaječara, Povereništvo za izbeglice, Trg Oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar.

Opširnije na sajtu grada Zaječara: www.zajecar.info.

Prethodni članci