Raspisan konkurs za učešće demo bendova na 56. „Gitarijadi” u Zaječaru

Raspisan je konkurs za učešće demo bendova na 56. „Gitarijadi” u Zaječaru. Pravo učešća na Konkursu imaju demo bendovi koji nemaju objavljeno komercijalno izdanje. Prijave za učešće na Konkursu podnose se najkasnije do 25. jula 2023. godine.

Pravo učešća na Konkursu:

Pravo učešća na Konkursu imaju demo bendovi koji nemaju objavljeno komercijalno izdanje.

Podnošenje prijava i uslovi Konkursa:

Prijave za učešće na Konkursu podnose se isključivo elektronskim putem – popunjavanjem obrasca na zvaničnom sajtu „Gitarijade”: www.gitarijada.rs.

Uz obrazac prijave neophodno je priložiti: snimke dve autorske kompozicije u ukupnom trajanju do 10 minuta (mp3/wma/acc), tekstove kompozicija na maternjem jeziku, spisak članova benda sa kontaktima, kratku biografiju i fotografiju benda (jpg). Bendovi su u obavezi da u prijavi posebno označe kompoziciju koja će biti objavljena na YouTube kanalu „Gitarijade”.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima Konkursa, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava:

Prijave za učešće na Konkursu podnose se najkasnije do 25. jula 2023. godine.

Organizator „Gitarijade” zadržava pravo produženja roka za prijavu.

Lista prijavljenih bendova:

Lista prijavljenih bendova koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa biće objavljena na zvaničnom sajtu Gitarijade.

Izbor bendova:

Među prijavljenim bendovima koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa izvršiće se izbor 10 bendova koji će se takmičiti na „Gitarijadi” u Zaječaru u dva polufinala 24. i 25. avgusta, dok će se finale održati  26. avgusta 2023. godine.

Izbor bendova izvršiće Stručni žiri od tri člana koji će obrazovati organizator „Gitarijade”.

Napomena: Troškove prevoza, smeštaja i ishrane za vreme trajanja „Gitarijade” snosi organizator.

Prethodni članci