Raspisan konkurs za upis na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica u Borskom i Zaječarskom okrugu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Takođe, raspisan je konkurs i za obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica u Zaječarskom i Borskom okrugu:

– 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Bor – teritorija grada Bora,
– 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Kladovo – teritorija opštine Kladovo,
– 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Donji Milanovac – teritorija opštine Majdanpek,
– 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Majdanpek – teritorija opštine Majdanpek,
– 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Negotin – teritorija opštine Negotin,
– 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar – teritorija grada Zaječara,
– 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Boljevac – teritorija opštine Boljevac,

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa; da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje; da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije; da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti; pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 10.07.2022. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju; pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Više informacija o konkursu, mogu se saznati na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.

Prethodni članci