Raspisan konkurs za zvanje fudbalskog trenera

Organizacija fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Grada Zaječara u saradnji sa OFT FSRIS raspisala je konkurs za upis u školu za sticanje zvanja trenera „C“ licence. Škola će biti održana u Zaječaru a upis kandidata je od 7. marta do 5. aprila ove godine. Uplata po kandidatu je 20.000 dinara na račun FSZO br. 170-30040643000-58
Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen prijavni list za „C“ licencu
2. Fotokopija lične karte (nova lična karta sa čitačem)
3. Zdravstveno uverenje da je sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od šest meseci)
4. Fotokopiju diplome o završenoj školi (najmanje treći stepen)
5. Sportska biografija (potvrda o igračkoj karijeri, izdate od kluba najmanje tri godine igrački staž)
6. Dve fotografije kao za nekadašnju ličnu kartu
7. Potvrda iz Suda da nije krivično kažnjavan i da se ne vodi istražni postupak
8. Dokaz o izvršenoj uplati
Za sve informacije u vezi pripreme i dostave dokumentacije javiti se u kancelariju saveza na broj 019/421-542 i 065/842-15-42.
Milan Lukić 063/86-83-585
Oliver Mladenović 064/349-25-73

Prethodni članci