Raspisani konkursi u Zaječaru: Podsticajna sredstva u oblasti poljoprivrede za 2022. godinu

Grad Zaječar raspisao je pet konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2022. godinu, a na osnovu programa mera koji je usvojen 17. marta na sednici Skupštine grada Zaječara.

Programom je za ovu godinu predviđeno 20 miliona dinara za podsticaje u poljoprivredi.

Prvi konkurs odnosi se na dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove mehanizacije i opreme za poljoprivredu. Prihvatljive investicije po ovom konkursu su i žičane ograde za voćnjake, plastenici, oprema za navodnjavanje i protivgradne mreže. Za ove podsticaje izdvojeno je pet miliona dinara. Na ovaj način se utiče na povećanje kapaciteta naših poljoprivrednika, na obnavljanje dotrajale mehanizacije i na poboljšanje uslova za proizvodnju u narednim godinama.

Po konkursu za dodelu podsticaja u oblasti stočarstva takođe je predviđeno pet miliona dinara. Proizvođači mogu da se prijave za nabavku kvalitetnih umatičenih grla junica, ovaca i koza.

Po konkursu za nabavku opreme za pčelarstvo izdvojeno je 1.000.000 dinara, dok je maksimalni povraćaj 40.000 dinara po korisniku.

Ova tri kunkursa otvorena su do 31.08. tako da poljoprivredni proizvođači do tog roka mogu da prikupe dokumentaciju i prijave se.

I ove godine nastavlja se regresiranje osiguranja u poljoprivredi. Mera se sprovodi preko konkursa za regresiranje troškova osiguranja u poljoprivredi, za koji je predviđeno 1.000.000 dinara. Ovakav vid podrške predviđen je zbog štete na poljoprivrednim usevima, stoci i drugim resursima, koje su redovan pratilac poljoprivredne proizvodnje, posebno od vremenskih nepogoda. Na konkurs se mogu prijaviti fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava čije se prebivalište i predmet osiguranja nalaze na teritoriji grada Zaječara. Konkurs je otvoren do 31.10.2022. god.

Ovom prilikom raspisan je i konkurs za podsticaje u voćarstvu kojim je predviđeno subvencionisanje nabavke sertifikovanih sadnica voća za proleće i jesen 2022. godine. Po ovom konkursu izdvojeno je 3 miliona dinara i konkurs će trajati do 15.11.2022. godine.

Ukupna sredstva iz budžeta grada, koja će biti izdvojena za realizaciju ovih konkursa iznose 15 miliona dinara. U toku godine biće realizovani i konkursi za popravku osobina zemljišta, kao i planirane edukacije poljoprivrednih proizvođača.

Prethodni članci