Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije obeležila 15 godina rada

Konferencija za štampu povodom 15 godina rada RARIS-a

RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – formiran je 2007. godine u Zaječaru, na osnovu inicijative koja je došla od samih osnivača iz istočne Srbije.

Tim povodom, predstavljeni su rezultati i dostignuća RARIS-a u prethodnom periodu.

Za ovaj period pripremljena su 183 predloga projekata, od kojih je odobreno i realizovano 59 projekata, koji su u ovaj region doneli 3,1 milion evra.

„Učestvovali smo u 13 međunarodnih projekata od kojih smo mi vodili 6 projekata. Pomogli smo drugim partnerima u regionu u pripremi 124 projekta. Organizovali smo 405 obuka sa 7.015 polaznika. Pomažemo preduzeća, preduzetnike i početnike u biznisu: pomogli smo u pripremi 197 aplikacija, organizovali smo 234 obuka sa 3.148 polaznika, realizovali 141 mentoringa i pružili 1.021 konsaltinga. Kreirali smo i vodimo 4 web sajta koji su imali 2,3 miliona poseta, kreirali smo i vodimo 12 naloga na društvenim mrežama sa ukupno 71.000 pratilaca koji imaju rič 14,6 miliona, on-line usluge RARIS-a dođu godišnje do više od milion ljudi“, kaže Vladan Jeremić, direktor RARIS-a.

Takođe, uspostavljeno je 6 regionalnih servisa:

Prethodni članci