Reprogram duga za struju do 120 rata

Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ usvojio je, na inicijativu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, odluku o reprogramu starog duga za utrošenu električnu energiju, koja će biti primenjena od 15. avgusta do 30. novembra ove godine. Stari dug podrazumeva dugovanja za električnu energiju dospela do 31. maja, a nisu izmirena do 31. jula. U zavisno od visine, dug će moći da se izmiri u rasponu od 12 do 120 rata. Dužniku koji odluči da 60 odsto duga plati ođednom biće otpušteno 40 odsto dugovanja, za one koji prihvate reprogram do 60 rata otpust se kreće od 15 do 35 odsto, dok za više od 60 neće biti umanjenja duga. Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga. Ovo je finalni reprogram i poslednja prilika da neplatiše reše nagomilane dugove, kažu u „Elektroprivredi Srbije“.

Prethodni članci

Leave a Comment