Reprogram dugova za grejanje u Negotinu

Lokalna samouprava u Negotinu odlučila je da do kraja meseca, korisnicima grejanja omogući reprogram dugova, uz otpis kamata. Do kraja jula, korisnici daljinskih sistema grejanja u Negotinu moći će da iskoriste pravo na otpis kamata i reprogram starih dugova, shodno opštinskoj odluci, donetoj na predlog Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu i Ministarstva energetike, toplanama i lokalnim samoupravama, koje su uzimale mazut iz robnih rezervi. Od trenutka potpisivanja sporazuma sa Javnim komunalnim preduzećem „Badnjevo“, korisnici će morati redovno da izmiruju prispele obaveze, kao i dogovorene rate starog duga po ugovoru o reprogramu. U ovom trenutku građani negotinskom komunalu duguju oko trideset miliona dinara na ime grejanja.

Prethodni članci

Leave a Comment