Rešenje za duge sudske sporove

Sudije Vrhovnog kasacionog suda pregledaće do 15. februara sve stare predmete i odrediti način za brže rešavanje. Građani koji su učesnici sudskog spora koji traje duže od dve godine mogu se, u cilju bržeg rešavanja postupka, obratiti predsednicima sudova ili predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomiru Milojeviću.

Prethodni članci

Leave a Comment