„Sa mladima za mlade“

Na prvom sastanku koji je, u okviru projekta „Sa mladima za mlade“, održan u Asocijaciji za razvoj Opštine Bor, između formalnih omladinskih organizacija i neformalnih grupa potpisan je Memorandum o saradnji. Kroz javno zagovaranje pokrenuta je inicijativa za opredeljivanje javnog prostora u opštini Bor koji bi, za potrebe Omladinskog Kreativnog Centra trebalo da bude osposobljen do novembra ove godine. Kako bi se na organizovan i sistematski način pristupilo rešavanju nagomilan problema, potrebno je kontinuirano i posvećeno angažovanje ne samo mladih, već i stručnih lica, ali i ostvarivanje tehničkih i infrastrukturnih preduslova, kako bi ova, više puta pokrenuta inicijativa zaživela, zaključak je sastanka.

Prethodni članci

Leave a Comment