Sanacija puta do Karbulova

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave dodelilo je opštini Negotin bespovratna sredstva u iznosu od 2.5 miliona dinara za sufinansiranje Projekta sanacije i rehabilitacije puteva na teritoriji opštine Negotin. Tim sredstvima biće realizovan projekat sanacije lokalnog puta L 21, od karbulovske table na putu M 25, do sela, dužine 1940 metara. Predračunska vrednost ovog projekta je 5.773.950 dinara, a drugi deo sredstava obezbeđuje se iz budžeta opštine Negotin.

Prethodni članci

Leave a Comment