Saopštenja za javnost IO GO SPS Zaječar

Izvršni odbor Gradskog odbora SPS Zaječar, na sednici održanoj dana 10.12.2013. godine razmatrao je Predlog budžeta grada za 2014. godinu i usvojio sledeđe stavove :
U pripremi Predloga budžeta za 2014. godinu, radna grupa za budžet koalicije SPS- PUPS- JS održala je nekoliko sastanaka. Iskristalisan je jedinstven stav da Budžet za narednu godinu mora da sanira dugovanja iz prethodnih godina, da u prvom prioritetu zadovolji potrebe socijalno ugroženih sugrađana, potrebe zaštite i rađanja dece,  potrebe školstva, zdravstva i da uz maksimalnu štednju obezbedi sve vitalne funkcije Grada. Takođe, da se u okviru ostvarenja istog obezbedi određeni nivo komunalne izgradnje grada i sela, kao i razvojna dimenzija budžeta kroz odgovarajuće subvencije u poljoprivredi, stvaranju uslova za razvoj privredne, investicione aktivnosti i zapošljavanja.
Ove stavove su naši predstavnici potencirali na zajedničkim sastancima sa koalicionim partnerima u lokalnoj vlasti i isti su dobrim delom ugrađeni u Predlog budžeta.
Budžet Grada Zaječara je  ambiciozno projektovan i veći je u odnosu na predviđeno ostvarenje budžeta za 2013. godinu, sto zahteva štednju na svim nivoima i svim oblastima. Ono što dražava planira na planu smanjenja javne potrošnje, mora dosledno da se sprovodi u svim segmentima.
Ipak ovakav prihod u budžetu ima zakonske pretpostavke da može biti ostvaren ali zahteva bolju organizaciju nadležnih službi lokalne samouprave,  pravovremenost, veću ažurnost i sveobuhvatnost u evidentiranju i distribuciji Rešenja o poreskim i drugim zaduženjima građana, privrednih i drugih subjekata, kao i redovan transver sredstava sa  nivoa države.
Realizacija Budžeta za prioritetne korisnike mora biti u punom iznosu bez obzira  na procenat ostvarenja prihoda. Stanje u oblastima socijalne zaštite, brige o deci, školstvu, zdravstvu nameće takav tretman i to su prioriteti prvog reda. Realizaciju u komunalnoj izgradnji Budžet mora da prati  u prvom redu u onim delovima grada gde je obezbeđeno učešće građana, kao i učešće u izgradnji objekata  koji se finansiraju iz fondova Republike Srbije. Radi praćenja ostvarivanja Budžeta predvideti tromesečnu skupštinsku raspravu i analizu stanja Budžeta za tekuću godinu, kako bi se u pravom trenutku rebalansom reagovalo na pravilno usmeravanje sredstava. Dakle Predlog budžeta nije definitivno rešenje on je obuhvatio veliki deo potreba građana, ali će se tokom godine uzavisnosti od ostvarenja prihoda i potreba finansiranja dograđivati.

                                                                                                                                               sekretar IO GO SPS Zaječar  Saša Ivanović

Prethodni članci

Leave a Comment