Saopštenje sa 17. sednice Gradskog veća grada Zaječara

Sedamnaesta sednica Gradskog veća grada Zaječara održana je 20.09.2013. godine.  Sednicom je predsedavao predsednik Gradskog veća Velimir Ognjenović i na ovoj sednici članovi gradskog veća su najpre usvojili novi poslovnik o radu Gradskog veća.  Nakon toga članovi Gradskog veća su utvrdili nacrt rešenja o usvajanju izveštaja o stanju životne sredine na području grada Zaječara kao i dva zaključka o usvajanju informacije o izvršenom monitoringu parametara stanja životne sredine na području Zaječara za period januar-mart i april-jun 2013 godine.
Gradsko veće je usvojilo i utvrdilo niz predloga rešenja :
–      o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Turističke organizacije garda Zaječara;
–      o davanju saglasnosti na izveštaj o radu za 2012. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Zaječara;
–      o davanju saglasnosti na finansijski izveštaj za 2012. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Zaječara;
–      rešenja o davanju saglasnosti na Program rada za 2013. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Zaječara;
–      rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2013. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Zaječara;
–      o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ u Zaječaru iz reda zaposlenih;
–      o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ u Zaječaru iz reda zaposlenih;
–      o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ u Zaječaru iz reda roditelja;
–      rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ u Zaječaru iz reda roditelja.
Takođe je utvrđen predlog rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Zaječara i u nazivu automobilsko sportskom klubu “Zaječar Junior” Zaječar.  Određen je i novi sastav i obrazovan štab za izbeglice grada Zaječara.  Određen je rešenjem i predstavnik lokalne samouprave u Timu za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u osnovnoj školi “Vladislav Petković Dis” u Graljanu i određen je Nenad Vasiljijević član Gradskog veća.  Gradsko veće je donelo i rešenje o pokretanju postupka prenosa javne svojine na putničkom motornom vozilu za potrebe Policiske uprave Zaječar, a takođe su odobrena i sredstva iz tekuće budžetske rezerve grada Zaječara za pomoć u opremanju Odeljenja policije. Gradskom veću se obratio i Crveni krst Zaječar koji u saradnji sa PU Zaječar i medicinskom školom i ove godine sprovodi akciju “Bezbednost dece u saobraćaju” pa je grad pomogao u obezbeđivanju potrebnih sredstava i opreme. Članovi Gradskog veća su razmatrali dve varijante za rekonstrukciju ostrva na raskrsnici ulica Kumanovske, Makedonske i Svetozara Markovića (kod biblioteke) i saobraćajno obrazloženje koje su pripremile stručne službe gradske uprave i data je saglasnost za jedno od predloženih rešenja koje će biti naknadno detaljnije razrađeno i dostavljeno članovima veća na usvajanje.

Prethodni članci

Leave a Comment