Sednica po hitnom postupku gradske skupštine Zaječar

Sutra sa početkom od 10 sati biće održana sednica gradskog parlamenta u Zaječaru. Pred odbornike skupštine biće predložen sledeći dnevni red:
1. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.
2. Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Društvom sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar Zaječar“ u Zaječaru u likvidaciji.
3. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar za 2018. godinu.
4. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na poseban prorgam korišćenja subvencija iz budžeta Grada Zaječara Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2018. godinu.
5. Pretres Predloga Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara.
6. Upoznavanje sa zapisnikom Budžetske inspekcije grada Zaječara 11 br. 47- 7/2017 od 15.12.2017. godine o kontroli primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod Narodnog muzeja Zaječar za period 01.01.2016. do 29.11.2017. godine.

 

 

Prethodni članci