Sednica Skupštine grada Zaječara, 10. po redu, u ponedeljak

Sednica Skupštine grada Zaječara, 10. po redu, biće održana u ponedeljak 9. maja 2022. godine, u velikoj sali Skupštine grada Zaječara.

Početak sednice je u 10:00 časova, a pred odbornicima će se naći 13 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu naći će se Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor i Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Solarina“ na teritoriji grada Zaječara.

Odbornici će odlučivati i o Pretresu Predloga Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu.

Na sednici lokalnog parlamenta biće razmatran i Pretres Predloga Odluke o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, kao i Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda.

Takođe, na dnevnom redu su i Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor “Urbanizam i izgradnja“ Zaječar -u likvidaciji za 2021. godinu, kao i Pretres Predloga: Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2021. godinu; Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2021. godinu; Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2021. godinu; Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar.

Pred odbornicima će se naći i Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod „Zaječar; Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar u Zaječaru na Cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada Zaječara.

Na ovoj sednici odbornici će odlučivati i o Pretresu Predloga Rešenja o povećanju koncesione naknade; Rešenju o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru; Rešenju o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru; Rešenju o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu; Rešenju o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu; Rešenju o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu; Rešenju o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu.

Na dnevnom redu su i odbornička pitanja.

Prethodni članci