Sektor za vanredne situacije Zaječar apeluje na građane da ne pale nisko rastinje

Imajući u vidu vremenske prilike koje pogoduju nastajanju i širenju požara na otvorenom prostoru, Sektor za vanredne situacije – Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru upozorava građane da je po čl. 50 Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru.

MUP Republike Srbije preduzima mere i radnje u cilju sprečavanja nastanka požara na otvorenom prostoru, a protiv svakog pravnog i fizičkog lica koje postupi suprotno zabrani biće podnot zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od:

– 300.000 – 1.000.000 dinara – pravno lice;
– 10.000 – 50.000 dinara – odgovorno lice u pravnom licu;
– 150.000 – 500.000 dinara – preduzetnik;
– 10.000 – 50.000 dinara – fizičko lice.

Izazvani požari na otvorenom prostoru kojima je ugrožena imovina većeg obima povlači krivičnu odgovornost po čl. 278 Krivičnog zakonika kojim su predviđene kazne zatvora i novčane kazne za izvršeno ovo krivično delo.

Prethodni članci