Seminar za pisanje projekta žena sa invaliditetom

Udruženje građana RIME bavi se psihosocijalnom podrškom deci i mladima sa različitim vrstama teškoća. Od prošle godine RIME je jedna od članica Mreže Iz Kruga Srbija tako da će deo aktivnosti usmeriti na potrbe žena sa invaliditetom. 29 i 30 septembra organizuje seminar pod nazivom „Ženske inicijative“ sa ciljem obuke za pisanje predloga projekta. Polaznice će imati mogućnost i da steknu veštine o načinu organizovanja u sprovođenju aktivnosti usmerenih ka osobama sa invaliditetom. Seminar će biti organizovan u prostorijama 1. mesne zajednice Timok u Zaječaru, a obuka će biti realizovana u saradnji sa Timočkim klubom iz Knjaževca. Početak je u 10 sati.

Prethodni članci