Sertifikat za opštinu Negotin

Posle dve godine opsežnih priprema, Opština Negotin dobila je sertifikat opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem i time se kvalifikovala sa za dalju promociju kao opština sa dobrom poslovnom klimom. Konačan izveštaj verifikacione komisije koja je konstatovala ispunjenje svih eliminacionih potkriterijuma  i ukupnu ispunjenost kriterijuma Sertifikacije sa čak 90,5%, predsedniku Opštine i predstavnicima Kancelarije za lokalni ekonomski i ruralni razvoj uputila je Izvršna kancelarija NALED-a,  jedine poslovne asocijacija koja okuplja predstavnike sva tri sektora društva koji zajedno rade na poboljšanju uslova za lokalni ekonomski razvoj i poslovanje u Srbiji.

Prethodni članci

Leave a Comment