Sredstva za poboljšanje komunalne infrastrukture

Ministarstvo urbanizma i građevina uputilo je javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture. Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. Pravo na korišćenje sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:
– da su podneli Ministarstvu popunjeni (Prijavni obrazac) sa potrebnom dokumentacijom;
– da za istu namenu nisu koristili sredstva koja potiču i z budžeta Republike Srbije.
Rok za podnošenje prijava je 23.08.2013.godine. Za više informacija, pogledajte javni poziv u online bazi konkursa opštine Negotin. ili na sajtu Ministarstva urbanizma i građevina.

Prethodni članci

Leave a Comment