Štab za vanredne situacije grada Zaječara: Doneta dva nova zaključka

Štab za vanredne situacije grada Zaječara je, na sednici održanoj 19.05.2020. godine, doneo

ZAKLJUČAK

sa instukcijama za rad zelenih pijaca na teritoriji grada Zaječara.
Svaka od tezgi na zelenim pijacama na teritoriji grada Zaječara mora biti zaštićena streč folijom i to tako što će prednja otvorena strana tezge biti obmotana sa donje strane u visini od 0,50 metara, dok će obe bočne strane biti potpuno zaštićene streč folijom. O realizaciji ovog Zaključka staraće se JKP „Higijena“ Zaječar. Na sednici Štaba je donet i

ZAKLJUČAK

o radu ustanova kulture na teritoriji grada Zaječara
Ustanove kulture na teritoriji grada Zaječara počinju sa radom kada budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • Ustanove su dužne da donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Ustanove su dužne da svim zaposlenima obezbede primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih a posebno onih koji se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19. U tom smislu zaposleni je dužan da, na propisan način, nosi masku i rukavice;
  • Ustanova je dužna da pre početka rada izvrši dezinfekciju svih prostorija u kojima borave zaposleni i posetioci kao i da dezinfekciju vrši po završetku radnog vremena svakog dana

Ustanove su dužne da redovno vrše provetravanje prostorija u kojima borave posetioci i zaposleni, prirodnom ventilacijom, otvaranjem prozora;

  • U ustanovi je obavezno držanje socijalne distance između posetilaca i zaposlenih od dva metra;
  • Na ulazu u ustanovu obavezno je postavljanje dezobarijere;
  • U ustanovama je obavezna primena mera koja se odnosi na maksimalan broj lica koja mogu da borave u zatvorenom prostoru ( jedan posetilac na 10 m2);
  • Ustanova je dužna da testira sve zaposlene na prisustvo virusa SARS- CoV-2 (COVID-19). Zaposleni kod koga je potvrđeno prisustvo ovog virusa dužan je da pristupi lečenju i prijavi sve kontakte koje je imao sa ostalim zaposlenima u ustanovi.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA
KOMANDANT, Boško Ničić

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci