Štab za vanredne situacije grada Zaječara, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, doneo novu naredbu

Štab za vanredne situacije grada Zaječara, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, doneo je N A R E D B U

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 ZABRANJUJU se javna okupljanja na teritoriji Grada Zaječara na javnim mestima u zatvorenom prostoru (kafane, restorani, barovi, sale za organizovana slavlja, Domovi kultura, sportski i drugi zatvoreni objekti pogodni za prijem većeg broja lica) kada se istovremeno okuplja više od 500 lica. Za vreme dozvoljenog okupljanja u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno – tehničke i higijenske uslove.

2. Prilikom okupljanja većeg broja ljudi na otvorenom prostoru obavezna je preventivna mera fizičke distance – udaljenost od minimum jednog metra.

3. Nošenje maski obavezno je u javnom prevozu, taksi prevozu kao i u svim zatvorenim prostorijama.

4. ZABRANJUJE SE rad noćnih klubova dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti Covid-19 na teritoriji Repbulike Srbije kao i rad dečijih igraonica do donošenja mera dozvole rada punog kapaciteta predškolskih ustanova.

5. Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, objekata brze hrane i drugih ugostiteljskih objekata) na teritoriji Grada Zaječara, može biti od 07.00 časova do najkasnije 24,00 časa, u toku dana, do kada su gosti dužni da napuste objekat, a vlasnici objekata da objekat zatvore. Ovakvo radno vreme odnosi se kako na radne dane tako i na dane vikenda, uz obaveznu primenu svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno – tehničke i higijenske uslove kao i fizičke distance – udaljenosti od najmanje jednog metra.

6. U Predškolskoj ustanovi „Đulići“ povećanje broja prijema dece vršiće se prema kriterijumima, uslovima i merama zaštite određenim u Elaboratu o postepenom (faznom) prijemu upisane dece PU „Đulići“ Zaječar, dostavljenog Štabu za vanredne situacije dana 02.06.2020.g. i sačinjenog na osnovu sagledavanja ukupne epidemiološke, privredne i društvene situacije na teritoriji Grada Zaječara, a u buduće prema postepenom (faznom) prijemu na osnovu preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.
Elaborat o postepenom (faznom) prijemu uspisane dece PU „Đulići“ Zaječar od 02.06.2020.g. predstavlja sastavni deo ove Naredbe i kao takav biće objavljen na sajtu Grada Zaječara.

7. Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar da poštuje sve ranije propisane mere Štaba za vanredne situacije koje se odnose na rad zelenih pijaca i Halu sireva.

8. Nalaže se JKP „Higijena“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Timok-održavanje“ Zaječar i Zavodu za javno zdravlje „Timok“ Zaječar da izvrše dezinfekciju svih površina, kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom, koje nisu direktno izložene UV zračenju,a gde se okuplja veći broj ljudi, na celoj teritoriji Grada Zaječara.

9. Utvrđene mere ovom Naredbom primenjuju se odmah nakon usvajanja.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA

Nakon zasedanja Štaba održana je konferencija za medije na kojoj su govorili gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, Slađana Ristić direktor Zavoda za javno zdravlje “Timok” Zaječar i Tatjana Stojanović direktor Filijale RFZO u Zaječaru.
Zaključak je da na osnovu trenutne epidemiološke situacije izazvane COVID-om 19, svi zajedno pokažemo odgovornost prema sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih. Apeluje se još jednom na sve građane Zaječara da preduzmu sve preventivne mere propisane Naredbom, kako se ne bi proglasila vanredna situacija na teritoriji grada Zaječara. Životi i zdravlje ljudi su na prvom mestu, čulo se na konferenciji..

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci