Strože kazne u oblasti zaštite od požara

Izmene i dopune Zakona o zaštiti od požara predviđaju strožu i disciplinovaniju kaznenu politiku. Ideja je da se kroz izmene ovog zakona i kroz usvajanje Pravilnika o merama zaštite od požara u ugostiteljskim objektima, postigne da uslov za registraciju ovakvih objekata bude protivpožarna zaštita. Na području Borske opštine u 2013. godini zabeleženo je 212 požara od čega 166 na otvorenom. U odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 366 požara, zabeleženo je blago smanjenje za deset procenata. Ipak zbog činjernice da je u Srbiji, u požarima uništeno veliko materijalno i teško nadoknadivo prirodno bogatstvo, državni organi, razmatraju izmene i dopune Zakona o zaštiti od požara.

Izvor: RTVBor

Prethodni članci

Leave a Comment