Stručna praksa u 2013. godini

Opština Knjaževac raspisala je Konkurs za realizaciju programa Stručna praksa u 2013. godini. Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima sa VI i VII stepenom stručne spreme koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme, a radi  sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Prethodni članci

Leave a Comment