Sutra 17. sednica SO Negotin

Sutra će u velikoj sali Skupštine opštine Negotin biti održana sedamnaesta sednica SO Negotin  sa početkom u 10,00 časova. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:
1. PRESTANAK MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE NEGOTIN
2. ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM I MIŠLjENjEM OVLAŠĆENOG REVIZORA NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI „BADNjEVO“ NEGOTIN
3. ODLUKA O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA TURISTIČKO REKREATIVNI KOMPLEKS „DUNAVSKI BISER“ U MIHAJLOVCU
4. ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE NEGOTIN ZA PERIOD 2015 – 2020.GODINE
5. REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA I IZMENU I DOPUNU PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM OBEZBEĐENjA UTROŠKA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE OPŠTINE NEGOTIN ZA PERIOD 01.01.2015. – 31.12.2015.GODINE
6. REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „BADNjEVO“ NEGOTIN O UTVRĐIVANjU CENA KOMUNALNIH USLUGA BR. 2172-05/2015-3 OD 29.07.2015.GODINE
7. REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „BADNjEVO“ NEGOTIN O UTVRĐIVANjU VALUTE PLAĆANjA VARIJABILNOG I FIKSNOG DELA IZNOSA ZA GREJNU SEZONU 2015/2016.GODINE
8. REŠENjE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA „KRAJINE“ NEGOTIN
9. REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA MUZEJA „KRAJINE“ NEGOTIN
10. REŠENjE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA NEGOTIN
11. REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA NEGOTIN
12. REŠENjE O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U NEGOTINU

SKUPŠTINA OPŠTINE NEGOTIN, PREDSEDNIK, dr med. Ljubisav Božilović, s.r.

Prethodni članci

Leave a Comment