Svetski dan civilne zaštite obeležen i u Zaječaru svečanom sednicom

Povodom Svetskog dana civilne zaštite, u sali Zaječarskog upravnog okruga održana je svečana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije.

Kada je u pitanju Zaječarski upravni okrug, formirane su četiri jedinice civilne zaštite: dva voda za zaštitu od požara, jedan vod za zaštitu i spasavanje iz ruševina i jedan vod za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje.

„Uloženi su veliki napori poslednjih desetak godina kako bi sistem civilne zaaštite doveli na mesto koje mu u savremenom društvu i pripada u sistemu zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i ekologije. Svedoci smo raznih situacija u svetu kada organizovano društvo mora da odgovori, kada lokalne smouprave ne mogu same, moraju da postoje specijalizovane jedinice koje će u datom trenutku uskočiti i pomoći ljudima kako bi spasili živote, materijalna dobra ali i ekologiju. U ovom trenutku imamo oko sto specijalizovnih jedinica u Srbiji koje su raspoređene u više kategorija, imamo jedinice koje služe za zaštitu i spasavanje od požara, od ruševina, nad vodom i pod vodom, atomsko – biološko – hemijska zaštita i jedinice koje služe za zbrinjavanje i prvu pomoć. Kada je reč o Zaječarskom upravnom okrugu, aktivne su četiri specijalizovane jedinice i to dva voda za zaštitu i spasavanje od požara, jedan u ruševinama i jedan za prihvat i zbrinjavanje jedinica. Svake godine se radi i na novom timu članstva, radi se na njihovom opremanju i osposobljavanju. Svake godine se rade novi treninzi kako bi taj sistem funkcionisao besprekorno, kako bi ljudi bili utrenirani i kako bi u datom trenutku mogli da pomognu“, poručio je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga.

U Republici Srbiji se danas obeležava Svetski dan civilne zaštite sa jednim ciljem, da se da na značaju službi civilne zaštite u svim katastrofama i nesrećama koje mogu da se dese.

„Civilna zaštita je ustvari orgnizovan odgovor države na sve katastrofe i nesreće koje mogu da zadese stanovništvo, kulturna i materijalna dobra, ali i životnu sredinu, kada redovne službe koje se bave svojom delatnošću nemaju te kapacitete da odogovore na katastrofu. Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, poslednjih nekoliko godina radi intenzivno na podizanju kapaciteta i već imamo 101 oformljenu jedinicu specijalizovanu za dejstvo u nesrećama sa oko 2800 pripadnika. Svake godine se rade treninzi i obuke. Kapaciteti su daleko veći nego pre desetak godina kad se krenulo u tu priču“, istakao je Branislav Matić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Zaječar.

Godine 1972. donet je Statut, delokrug rada civilne zaštite odnosno jedinica civilne zaštite. Međunarodna organizacija za civilnu odbranu koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi je na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite.

Prethodni članci