Zaječarski okrug: 85 slobodnih mesta za male maturante

Mali maturanti koji u junu nisu mogli da polažu završni ispit, tokom protekla dva dana polagali su testove iz srpskog jezika i matematike. Danas, svršeni osmaci, polažu kombinovani test sa pitanjima iz hemije, fizike, biologije, geografije i istorije. Na test izlaze oni koji su morali na popravni ispit, koji iz zdravstvenih ili nekih drugih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku. Preliminarni rezultati testa biće objavljeni 24. avgusta, a konačni 26. avgusta, nakon čega će uslediti treći upisni krug u srednje škole. Na svakom od tri testa učenici maksimalno…

Opširnije