Tim Beogradskog fonda za političku izuzetnost danas je posetio Zaječar

Danas je, u sali Skupštine Grada, održan sastanak o daljem radu lokalnog saveta za bezbednost, između tima Beogradskog fonda za političku izuzetnost i gradonačelnika Zaječara, Boška Ničića.

Zaječar je jedan od pet lokalnih samouprava u Srbiji u kojima će biti sproveden projekat Beogradskog fonda za političku izuzetnost o nasilju u porodici. Gradonačelnik Zaječara ističe da će poseban akcenat, nakon ulaska u ovaj projekat, posvetiti ubacivanju što stručnijih i kompetentnijih ljudi u Savet za bezbednost grada Zaječara.

Drago nam je što je Zaječar jedna od lokalnih samouprava sa kojom ćemo nastaviti saradnju. Dugi niz godina dobro sarađujemo i ovo je još jedan od projekata koji je važan, kako za svaku lokalnu samoupravu pojedinačno, tako i za čitavu zemlju. Tokom pandemije povećano je nasilje u porodici, a mnogo su porazniji podaci o tome da se o nasilju još uvek ćuti i da se nasilje ne prijavljuje. Lokalni saveti za bezbednost su zamišljeni kao mesto partnerstva gde različite institucije zajedno rade na aktivnostima kako bi se radilo na prevenciji i kako bi stopa nasilja u porodici bila smanjena. Pored Zaječara, tokom čitave 2021. godine, radićemo i u Paraćinu, Priboju, Somboru i Beloj Palanci.“ – kazala je Svetlana Stefanović, programska koordinatorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Stefan Vladisavljev, programski koordinator Beogradskog fonda za političku izuzetnost, rekao je da je Zaječar prva lokalna samouprava, među 160 u Srbiji, koja je odgovorila na upitnik. „Podaci koje smo dobili ukazuju na to da postoji potreba za poboljšanjem na nivou celokupne Srbije. Postoji potreba za poboljšanjem rodne zastupljenosti u okviru lokalnih Saveta za bezbednost. Rešavanje ovog problema je zapravo najostvarivije na lokalnom nivou. Žene koje trpe nasilje u porodici su najčešće žene koje mi poznajemo, to su naše majke, naše sestre, prijateljice, koleginice i lokalna zajednica je zapravo ta koja kroz jedan aktivan pristup može najviše da doprinese rešavanju ovog problema. Nasilje nad ženama nije samo udarac, već mi želimo da skrenemo pažnju i na ekonomsko ili emocionalno nasilje nad ženama koje često nije prepoznato ni kroz normativne okvire, ali ni kroz postojeći rad organa i tela koja se bave ovim vidom nasilja.

Prethodni članci