Timočki Omladinski Centar sprovodi istraživanje na temu Javnog zdravlja u Zaječaru

Timočki Omladinski Centar, u okviru projekta Javno zdravlje na lokalu, sprovodi istraživanje na temu Javnog zdravlja u Zaječaru.

Cilj je da rezultati ovog istraživanja budu polazna osnova za izradu Plana Javnog zdravlja u Zaječaru. TOC u okviru pomenutog projekta radi na javom zagovaranju kod Gradske uprave Zaječar za osnivanje radne grupe za pisanje plana Javnog zdravlja, koja bi uz stručne konsultante u narednom period radila na izradi tog značajnog dokumenta. Nakon izrade predloga plana javnog zdravlja, ideja je da u saradnji sa GU Zaječar taj plan bude na javnoj raspravi, tj. da i građani i stručna javnost imaju uvid u predlog Plana javnog zdravlja i mogućnsot da isti komentarišu.

Takođe, u okviru projekta “Javno zdravlje na lokalu” TOC će organizovati i tribinu u okviru koje će građanima predstaviti razultate istraživanja. Na tribini je planirano učešće građana, medija, institucija koje se bave zdravljem, predstavnika Saveta za zdravlje, predstavnika GU Zaječar i OCD iz Zaječara.

Cilj tribine bi bilo pokretanje dijaloga javnih vlasti i građana na temu javnog zdravlja.

TOC će kao projektne aktivnosti realizovati i četiri tribine za građane Zaječara, a ideja je da na njima učestvuju i sa građanima na temu javnog zdravlja razgovaraju relevantni stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja, kao i predstavnici Saveta za zdravlje i većnik zadužen za zdravlje u GU Zaječar.

Prema Zakonu o javnom zdravlju Republike Srbije javno zdravlje predstavlja skup znanja, veština i aktivnosti usmerenih na unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti, produženje i poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera društva. Cilj TOC-a je da u saradnji sa Gradskom upravom grada Zaječara, nadležnim institucijama, ali i građanima zajedničkim snagama izradi dokument koji je značajan za Zaječar i sve građane.

Projekat Javno zdravlje na lokalu realizue TOC, sprovodi se u okviru projekta Beogradske otvorene škole “Dijalog promena”, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Svi zainteresovani građani koji žele da doprinesu istraživanju, u isto se mogu uključiti popunjavanjem kratkog online upitnika na sajtu TOC-a.

Prethodni članci