Treći krug za restoran na hipodromu, cena 30.000 dinara

„SPORTSKO POSLOVNI CENTAR TIMOK“DOO OBJAVLJUJE OGLAS ZA TREĆI KRUG NADMETANJA ZA IZDAVANJE U ZAKUP OBJEKTA PUTEM PRIKUPLJANJA
ZATVORENIH PONUDA
1. RESTORAN NA HIPODROMU POČETNA CENA MESEČNOG ZAKUPA JE 30 000,00DIN. BEZ PDV
PERIOD ZAKUPA JE GODINU DANA
PODNOSIOCI PONUDA SU DUŽNI POLOŽITI DEPOZIT U IZNOSU OD 20% OD POČETNE CENE NA RAČUN 170-30020610000-89
ZAKUPNINA SE PLAĆA DO 5-TOG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC
USLOVI OGLASA:
PRAVO UČEŠĆA IMAJU PRAVNA LICA KOJA SU REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH DELATNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM PRIJAVLJIVANJE NA OGLAS SE VRŠI DOSTAVLJANJEM LIČNIH PODATAKA U ZATVORENOJ KOVERTI I TO:
– IZVOD IZ APR-A
– PONUĐENU CENU ZAKUPA, NE MANjU OD POČETNE
– DOKAZ O UPLATI DEPOZITA
– PODNOSIOCI PONUDA MOGU BITI SAMO PRAVNA LICA KOJA NEMAJU NIKAKVA DUGOVANjA PREMA SPC TIMOK DOO
PONUDA ZA UČEŠĆE NA OGLAS SE PODNOSI U PISMENOJ FORMI, U PROPISANO ZATVORENOJ KOVERTI SA NAZNAKOM: PONUDA ZA ZAKUP RESTORANA NA HIPODROMU – NE OTVARAJ.
ZATVORENE PONUDE DOSTAVITI U PROSTORIJAMA SPORTSKE HALE DO 17.03.2017.GOD. DO 11 ČASOVA.
PONUDE SE MOGU DOSTAVITI I POŠTOM ZAKLjUČNO SA DATUMOM 17.03.2017.GOD.NA ADRESI: SPC TIMOK DOO, PARK ŠUMA KRALjEVICA BB, ZAJEČAR
OBJEKAT KOJI JE PREDMET ZAKUPA MOŽE SE VIDETI SVAKOG DANA OD 08 -15 ČASOVA.
KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE JE NAJVIŠA PONUĐENA CENA ZAKUPA. U SLUČAJU DA JE PONUĐEN ISTI IZNOS ZAKUPA, ZAKUPAC ĆE BITI PONUĐAČ SA LICITIRANOM VIŠOM CENOM.LICITACIONI KRUG IZNOSI 5 000,00 DIN. OTVARANjE I UTVRĐIVANjE NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA OBAVIĆE SE KOMISIJSKI DANA 20.03.2017.GOD. U 12 ČASOVA U PROSTORIJAMA SPORTSKE HALE. SVA BLIŽA OBAVEŠTENjA MOGU SE DOBITI NA TELEFON 432-329, 064/833 43 43 ILI  LIČNO U PROSTORIJAMA SPORTSKE HALE.

Prethodni članci

Leave a Comment