U Boljevcu raspisan Konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima 

Opština Boljevac raspisala je Konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova, sa prebivalištem na teritoriji opštine Boljevac.

Broj stipendija koji se ovim konkursom dodeljuje je 7 (sedam), u nominalnom iznosu od 5.000 dinara. Stipendije se isplaćuju mesečno, za period septembar 2022. – jun 2023. godine za učenike, odnosno oktobar 2022. – jul 2023. godine za studente.

Broj dodeljenih stipendija može biti i manji ukoliko kandidati koji se prijave na ovaj Konkurs ne zadovoljavaju kriterijume za dodelu stipendija. Ukoliko postoje prijave studenata romske nacionalnosti, jedna stipendija dodeliće se studentu romske nacionalnosti u skladu sa članom 8a – Odluke o učeničkim i studentskim stipendijama.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za učenike srednjih škola su: da su državljani Republike Srbije; da imaju prebivalište na teritoriji opštine Boljevac; da su redovni učenici srednjih škola u četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, a imaju sedište na teritoriji opštine Boljevac; da imaju prosek ocena tokom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 odnosno, ukoliko se radi o učenicima prve godine srednje škole, da imaju prosek ocena tokom osnovnog obrazovanja najmanje 4,50; da istovremeno ne primaju stipendiju iz republičkog budžeta i da su učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, korisnici novčane socijalne pomoći.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za studente visokoškolskih ustanova su: da su državljani Republike Srbije; da imaju prebivalište na teritoriji opštine Boljevac; da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije; da imaju prosek ocena tokom prethodnih godina studiranja najmanje 8,50 odnosno najmanje 7,00 za kandidata romske nacionalnosti, odnosno, ukoliko se radi o učenicima prve godine fakulteta, da imaju prosek ocena tokom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 odnosno 3,50 za kandidata romske nacionalnosti; da istovremeno ne primaju stipendiju iz republičkog budžeta i da nisu gubili nijednu godinu tokom studija.

Rok za prijavu na ovaj Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno do 21. februara 2023. godine. Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava na ovaj Konkurs se vrši dostavljanjem potrebnih dokumenata u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Opštinske uprave Opštine Boljevac, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu stipendija“ ili poštom, na adresu: Opština Boljevac, Opštinsko veće Opštine Boljevac, Komisija za stipendiranje, Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac, sa istom naznakom.

Opširnije o Konkursu na sajtu opštine Boljevac: www.boljevac.org.rs.

Prethodni članci