U Crvenom krstu Zaječar održana diskusija na temu „Zdravo starenje i međugeneracijska solidarnost u borbi protiv nasilja nad starijima“

Crveni krst Zaječar organizovao je grupnu diskusiju pod nazivom „Zdravo starenje i međugeneracijska solidarnost u borbi protiv nasilja nad starijima“, u prostorijama ove organizacije.

Cilj ovog događaja bio je da se okupe predstavnici svih generacija, kako bi razgovarali o značaju međugeneracijske solidarnosti.

Diskusiju su vodili Nataša Todorović i dr Milutin Vračević, eksperti Crvenog krsta Srbije.

„Na ovaj način želimo da podržimo međugeneracijsku solidarnost, jer je međugeneracijska solidarnost važna za mentalno zdravlje jedne nacije. Zbog toga, mi sad radimo ovu diskusiju, jer vrlo je važno da sprečavanjem diskriminacije mi sprečavamo nasilje nad starijima. U Srbiji oko 19% starijih trpi neki vid nasilja“, kazala je Nataša Todorović, psiholog Crvenog krsta Srbije.

Crveni krst Srbije ovu temo je izabrao i zbog toga što je Svetska zdravstvena organizacija proglasila, dekadu do 2030. godine, dekadu starenja.

„Razgovaralo se socijalnim normama, percepciji nasilja nad starijima i načinima da se ono predupredi kroz zajednički, solidaran napor među generacijama i potrebi prepoznavanja koncepta zdravog starenja, kao važnog elementa zdravog života za svakog pojedinca, zajednicu i čitavo društvo“, istakao je Vladan Marković, sekretar Crvenog krsta Zaječar.

Grupna diskusija se organizuje u okviru projekta „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’” (EU SHAI) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNFPA).

Prethodni članci