U Knjaževcu će od 23 do 26. avgusta biti održan muzički festival ,,U čast Predraga Miloševića’’

U Knjaževcu će od ponedeljka do četvrtka biti održan muzički Festival ,,U čast Predraga Miloševića’’. Kako najavljuju organizatori, počevši od 23 do 26. avgusta, Festival će biti održavan anualno, a na repertoaru će biti klasična i savremena muzička dela.

Kompozitor, pijanista, dirigent, muzički pisac, pedagog, redovni profesor i dekan Fakulteta muzičke umetnosti, prevodilac, organizator muzičkog života, društveno angažovan poslenik, sve su to bila profesionalne okupacije vezane za Predraga Miloševića, čije je sveukupno stvaralačko zračenje umnogome obogatilo srpsku muzičku kulturu. Predrag Milošević rođen je 11. februara 1904. godine u Knjaževcu, a preminuo je januara 1988. godine u Beogradu.

Muzičko obrazovanje je započeo u Muzičkoj školi u Beogradu, da bi kasnije studije nastavio u Minhenu, a zatim i na Državnom konzervatorijumu u Pragu. Na ovoj instituciji je diplomirao kompoziciju, klavir i dirigovanje. Kao jedan od studenata koji su svoje visoko-školsko obrazovanje stekli u Pragu, Milošević je dao značajan doprinos utemeljivanju muzičkog profesionalizma u Srbiji. Svoje obimne studije, Milošević je 1930. godine zaokružio na Majstorskoj školi. Neka od značajnijih Predragovih dela su Simfonijeta, Sonatina za klavir, Gudački kvartet, Regruti u maršu, Razgovor seljaka sa stranim novinarom, Pesma i igra za klavir, kao i mnoga druga. Sva njegova dela karakteriše objektivan odnos prema muzičkoj materiji, jasnoća i preglednost oblika i fakture. „Sonatina za klavir“ iz 1926. godine jedno je od Miloševićevih najizvođenijih dela sa istaknutim istoricistočko-modernističkim tendencijama.

Predrag Milošević je odlikovan Ordenom rada sa crvenom zastavom, a muzička škola u Knjaževcu nosi njegovo ime.

Prethodni članci