U Knjaževcu održana 16. sednica Opštinskog veća

Održana je 16. sednica Opštinskog veća u Knjaževcu, kojom je predsedavao Branislav Josifović, zamenik predsednika Opštine Knjaževac.

Razmatrani su Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa JKP Toplana za 2022. godinu, kao i rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora ovog preduzeća o cenama toplotne energije.

Većnici su razmatrali i Predlog odluke o budžetu Opštine Knjaževac za 2022. godinu, kao i Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama u opštini Knjaževac.

Lokalni parlament je usvojio Godišnji program Sportskog saveza Knjaževca i Godišnji program organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Knjaževac.

Razmatran je i usvojen Predlog konkursa za ostvarivanje prava za naknadu troškova smeštaja i ishrane u Domu učenika srednjih škola u Knjaževcu za učenike sa prebivalištem van teritorije Knjaževca.

Na 16. sednici usvojeni su i pojedinačni zahtevi građana za pomoć u lečenju dece i steriliteta, kao i zahtevi mesnih zajednica.

Izvor: Opština Knjaževac

Prethodni članci