U sredu 5. sednica Skupštine grada Zaječara: Na dnevnom redu je 17 tačaka

U sredu, 30. avgusta, biće održana 5. sednica Skupštine grada Zaječara. Početak sednice je u 10 sati. Na dnevnom redu su, pretres  Predloga Odluke o Mesnim zajednicama, pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i o javnim parkiralištima. Takođe, pretres  predloga Odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije, pretres  Predloga izmene Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2017. godinu, pretres predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja. Pred odbornicima, naći će se  i pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora sledećih institucija: Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Ustanove Apooteka „Zaječar“, Narodnog muzeja „Zaječar“, Matične biblioteke „Svetozar Marković“, Ustanove Centar za kulturu i turizam „Cekit. Potom, pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora fondacije „Zoran Radmilović“ i pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Zadužbine „Nikola Pašić“. Razmatraće se i Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora u Rgotini i Velikom Izvoru. Skupština grada Zajećara razmotriće i Zapisnik budžetske inspekcije od 5. 4. 2017. godine.

Prethodni članci

Leave a Comment